วัดไชยอาวาส ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี

แชร์ข่าวพะเยา

ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างห้องน้ำสำหรับคนพิการและปรับปรุงห้องน้ำเก่า ณ วัดไชยอาวาส (ประตูเหล็ก)  ถนนราชวงศ์ หมู่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เาลา 13.00 น. โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น ประมาณ 259,000 บาท  ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกองบุญละ 500 บาท รับวัตถุมงคลครูบาเจ้าศรีวิชัย 1 องค์     


แชร์ข่าวพะเยา