PEA พะเยาจัดกิจกรรม Safety Morning Talk & KYTประจำปี 2565

แชร์ข่าวพะเยา

PEA  พะเยา  ดำเนินกิจกรรม Safety Morning Talk & KYT ประจำสัปดาห์ 1 เดือน กุมภาพันธ์ประจำปี 2565

วันจันทร์ ที่  7 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุพิน แก้วประเสริฐ ผู้จัดการการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดพะเยา   เป็นประธานดำเนินกิจกรรม Safety talk & KYT  บริเวณล้านความปลอดภัย PEA พะเยา โดยให้ความรู้การปฎิบัติงานที่ปลอดภัยพร้อมทำกิจกรรม KYT ทุกครั้งก่อนเริ่มปฏิบัติงาน รวมทั้งติดตั้งกรวยยาง ป้ายเตือนอันตราย และให้ความรู้วิธีการปลด Drop Out Fuse ไลน์แยก รวมทั้งเน้นมาตรการสวมใส่หน้ากากอนามัยในการปฎิบัติงาน เว้นระยะห่าง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

และร่วมกันออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดีในการปฎิบัติงาน   พร้อมเน้นย้ำกฎความปลอดภัยเพื่อเพื่อนและตนเอง ของ PEA N1 “มีสติ สวมถุงมือ ใส่เข็มขัด วัดไฟ ใช้ชอร์ตกราวด์ ปลอดภัย OK อุบัติเหตุเป็นศูนย์ OK”   และคำขวัญ ความปลอดภัย PEA  N1 ปี 2564  “ป้องกันก่อนเกิดเหตุ  สังเกตุก่อนเกิดภัย  ปฎิบัติจนเป็นนิสัย  เพื่อความปลอดภัยที่ยั่งยืน”


แชร์ข่าวพะเยา