PEAพะเยา จัดประชุมติดตามงานก่อสร้างไตรมาส 1/2565 สัญจร

แชร์ข่าวพะเยา

PEAพะเยา จัดประชุมติดตามงานก่อสร้างไตรมาส 1/2565 สัญจร ณ ห้องประชุมภูอานม้า PEAเชียงคำ  อ.เชียงคำ จ.พะเยา

   วันจันทร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00-16.30 น. นายเดชา พญาชัย รจก.(ท.)ประธานคลัสเตอร์ดอยตุง เป็นประธานการประชุมติดตามงานก่อสร้างของพื้นที่ PEA.พะเยาและในสังกัด ณ ห้องประชุมภูอานม้า PEA.เชียงคำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา โดยมีผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย รจก.(บ.),หผ.คล.,ผจก.ดอกคำใต้,ผจก.เชียงคำ,ผจก.เชียงม่วน,หผ.กส.,หผ.กป.และส่วนเกี่ยวข้องโดยมีการชี้แจงหลักเกณฑ์ประเมินค่าเกณฑ์ชี้วัดปี 2565 กำหนดแผนงานและเป้าหมายการดำเนินงานให้เป็นไปตามค่าเกณฑ์วัด ติดตามเร่งรัดงานค้างนาน อุปสรรค ปัญหางานทุกงบทุกโครงการ ติดตามการปิดงาน และ ทบทวนระบบจองพัสดุเข้างานให้ถูกต้อง


แชร์ข่าวพะเยา