เกษตรอำเภอภูซางลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเกษตรกรทำนาสบบง คัดรวงข้าวหอมมะลิเพื่อเข้าประกวดในระดับจังหวัด

แชร์ข่าวพะเยา

นายการุณย์ มะโนใจเกษตรอำเภอภูซางพร้อมกับนายเอกณัฏฐ์ จายหลวง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ เยี่ยมให้กำลังใจและให้คำแนะนำการคัดรวงข้าวหอมมะลิของกลุ่มเกษตรกรทำนาสบบง ซึ่งเตรียมข้าวหอมมะลิเพื่อเข้าประกวดในระดับจังหวัด ณ ที่ทำการกลุ่ม หมู่ที่ 3 ต.สบบง อ.ภูซาง จ.พะเยา เมื่อเร็วๆนี้


แชร์ข่าวพะเยา