ตั้งจุดเฝ้าระวังไฟป่า

แชร์ข่าวพะเยา

วันจันทร์  ที่ 7 กุมภาพันธ์  2565  เวลา 08.30 น.นายสงวน หมั่นทำ กำนันตำบลบ้านใหม่ พร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน อาสาสมัคร ได้ประจำจุดเฝ้าระวังป้องกันไฟป่า และชุดลาดตระเวนไฟป่า โดยมีนายธีรวัฒน์ เกตุสละไชย นายยุรนันท์ จอมมิ่ง ปลัดอำเภอเมืองพะเยา ได้มาตรวจเยี่ยมจุดเฝ้าระวังไฟป่า และ ชุดลาดตระเวนสำหรับตำบลบ้านใหม่ ได้ตั้งจุดระวังป้องกันไฟป่า และ หมอกควัน2 จุด จุดที่ 1หมู่ที่8 บ้านใหม่นคร จุดที่ 2 หมู่ที่ 5 บ้านร่องไฮ  ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา  เหตุการณ์โดยทั่วไปปกติ


แชร์ข่าวพะเยา