จ.พะเยา สนธิกำลังตรวจยึดพื้นที่ป่าบุกรุกกว่า 15 ไร่

แชร์ข่าวพะเยา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อำเภอเมืองพะเยา สนธิกำลัง ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้พะเยา เข้าตรวจยึดพื้นที่บุกรุกแผ้วถางป่า  บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ต๊ำ-แม่นาเรือ บ้านใหม่ท่ากลอง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองพะเยา โดยมีการบุกรุกเข้าแผ้วถาง ตัดไม้เป็นพื้นที่กว่า 15 ไร่ เจ้าหน้าที่จึงได้เข้าทำการตรวจยึด นอกจากนั้นยังมีการเข้าทำการแผ้วทางพื้นที่คาบเกี่ยว สปก.อีก ซึ่งเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบต่อไป

    วันที่8กุมภาพันธ์2565เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อำเภอเมืองพะเยา สนธิกำลัง ร่วมกับกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ เมืองพะเยา และชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้พะเยา พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจเมืองพะเยา  ต้องเข้าทำการตรวจยึดพื้นที่ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ต๊ำ-แม่นาเรือ บ้านใหม่ในพื้นที่บ้านท่ากลอง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา  หลังถูกบุกรุกแผ้วถางพื้นที่ป่า มากกว่า 15 ไร่ โดยการเข้าทำการตัดไม้ขนาดใหญ่ นอกจากนั้นยังได้ใช้รถและเครื่องจักร เข้าปรับพื้นที่  จนเป็นพื้นที่ราบและเตรียมจะเข้าทำการเกษตร ซึ่งเจ้าหน้าที่ทราบข่าวจึงได้ระดมกำลังเข้าทำการตรวจยึดพื้นที่

    โดยพื้นที่เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และจากการตรวจสอบ พบว่าพื้นที่ยัถูกบุกรุกเพิ่มขึ้นอีกต่อเนื่อง รวมพื้นที่ถูกบุกรุก ทั้งหมด 3 แปลง รวมเนื้อที่มากกว่า 15 ไร่ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ป่าไม้จะได้รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษผู้กระทำผิดต่อไป


แชร์ข่าวพะเยา