NTพะเยา ขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ต

แชร์ข่าวพะเยา

วันที่8กุมภาพันธ์2565 NTพะเยา ได้ทำการขยาย​โครงข่าย​อินเทอร์เน็ต ​ ณ.บ้าน​หนองบัว​ ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา​ เพื่อรองรับลูกค้าใหม่ พร้อมให้บริการอินเทอร์เน็ตในพื้นที่​


แชร์ข่าวพะเยา