จ.พะเยา โควิด19 พุ่งไม่หยุด 51รายโรงเรียนปิดรอบ 3

แชร์ข่าวพะเยา

สถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด19 จังหวัดพะเยา ยังคงพบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดพบผู้ป่วยรายใหม่ถึง 51 ราย โรงเรียนมัธยมประจำจังหวัด ต้องประกาศปิดการเรียนการสอนในระบบออนไซต์ เป็นรอบที่ 3 ของภาคเรียน โดยใช้ระบบการเรียนแบบออนไลน์แทนหลังพบนักเรียนป่วยจำนวน 4 ราย

    วันที่10กุมภาพันธ์2565โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัด ต้องทำการปิดการเรียนการสอนในระบบออนไซด์ เป็นรอบที่ 3 ของ ภาคการศึกษานี้และหันไปเรียนระบบออนไลน์อีกรอบ หลังพบนักเรียนป่วยจากไวรัสโควิด 19 จำนวน 4 ราย  ขณะที่สถานการณ์ล่าสุดการแพร่ระบาดไวรัส โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา วันนี้จังหวัดพะเยา มีรายงานผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 รายใหม่ จำนวน 51 ราย ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 1 ราย มาจากจังหวัดเชียงราย  และติดเชื้อในจังหวัด 50 ราย เป็นการติดเชื้อในคลัสเตอร์เดิมที่ยังมีการระบาด คือคลัสเตอร์งานเลี้ยงตรุษจีนเลี้ยงผี หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหล่ม  อำเภอดอกคำใต้  และติดเชื้อในครอบครัว ชุมชน ในโรงเรียน  โดยมีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอเมืองพะเยา 15 ราย อำเภอดอกคำใต้ 9 ราย อำเภอจุน 8 ราย อำเภอปง 6 ราย อำเภอแม่ใจ 6 ราย อำเภอภูกามยาว 4 ราย อำเภอเชียงคำและอำเภอภูซาง อำเภอละ 1 ราย

     โดยขณะนี้จังหวัดพะเยา รวมผู้ป่วยติดเชื้อสะสมระลอกเดือนมกราคม 2565 จำนวนทั้งสิ้น 1,070 ราย วันนี้มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่ม จำนวน 46 ราย รวมกลับบ้านสะสม 780 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล  ( 201 ราย ) ศูนย์พักคอยอำเภอจุน อำเภอปงและอำเภอภูซาง  ( 14 ราย )  Home Isolation อำเภอเมืองพะเยา อำเภอเชียงคำอำเภอดอกคำใต้ อำเภอปงและอำเภอภูกามยาว ( 76 ราย ) รวมจำนวนทั้งสิ้น  291 รายขณะนี้จังหวัดมียอดสะสมผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด19 ถึง วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เข็ม 1  จำนวน 311,196 ราย คิดเป็นร้อยละ 72.71 เข็ม 2 จำนวน 300,922 ราย ร้อยละ 70.31 และเข็ม3 จำนวน 81,996 ราย ร้อยละ 19.16 ของเป้าหมายประชาชน จำนวน 428,001 ราย


แชร์ข่าวพะเยา