โรงพยาบาลพะเยา ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวันเปิดอาคารผู้ป่วยนอก 6 ชั้น

แชร์ข่าวพะเยา

นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวันเปิดอาคารผู้ป่วยนอก 6 ชั้น เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดอาคารอย่างเป็นทางการในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งเป็นวันครบรอบ 65 ปี ก่อตั้งโรงพยาบาลพะเยา โดยกำหนดให้มีพิธีทำบุญตักบาตร เวลา 07.00 น. พระสงฆ์ 19 รูป พิธีเจริญพระพุทธ 9 รูป เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลพะเยา ประธานกล่าวเปิดให้โอวาท นโยบายโรงพยาบาลทั่วไปกับภารกิจถ่ายโอน รพ.สต สู่องค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และกล่าวประวัติความเป็นมาของการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 6 ชั้น  นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา กล่าวต้อนรับ นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก 6 ชั้น


แชร์ข่าวพะเยา