จ.พะเยา จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบ 68 ปี

แชร์ข่าวพะเยา

      วันที่10 กุมภาพันธ์2565 นายกองเอก ศักดิ์ฤทธิ์  สลักคำ   ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยา  เป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี  2565  ครบรอบ 68 ปี   ณ  กองร้อยอาสารักษาดินแดน จังหวัดพะเยาที่ 2   อำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

    ทั้งนี้สืบเนื่องจากวันที่  10 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน  ในการจัดตั้งกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน ขึ้นเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2497 ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผู้บังคับบัญชา  เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน   ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละเพื่อประเทศชาติ  ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจตอบแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่และผู้ประกอบคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดนกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยา  จึงได้จัดกิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2565 ขึ้น เพื่อให้ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน มาร่วมกันประกอบพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันอธิปไตยของชาติจากการสู้รบกับผู้ก่อการร้าย

    พร้อมกันนี้ นายกองเอก ศักดิ์ฤทธิ์  สลักคำ   ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยา ได้อ่านสารของผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน    , มอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี  โดยกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ได้พิจารณามอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี ให้แก่ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จำนวน 10 รายและ มอบทุนการศึกษาของมูลนิธิอาสารักษาดินแดน 4 ทุน ทุนแม่บ้านมหาดไทย 18 ทุน ให้แก่บุตรของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน  และเป็นประธานรับมอบเงินบริจาคจากภาคเอกชนเพื่อใช้ในกิจการกองอาสารักษาดินแดนอีกจำนวน 200,000 บาท โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพะเยาร่วมในพิธี


แชร์ข่าวพะเยา