มณฑลทหารบกที่ 34พะเยา ร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวเหนียวสืบทอดพระพุทธศาสนา

แชร์ข่าวพะเยา

มณฑลทหารบกที่ 34พะเยา ร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวเหนียวสืบทอดพระพุทธศาสนา(ตักบาตรวันพุธ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ บริเวณท่าเรือวัดติโลกอาราม ริมกว๊านพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา

วันที่ 9 กุมภาพันธ์2565 เวลา 07.00 น. พลตรี สมเจตตะณ์  ภักดีบรรณดิษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 ร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวเหนียวสืบทอดพระพุทธศาสนา (ตักบาตรวันพุธ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ บริเวณท่าเรือวัดติโลกอาราม ริมกว๊านพะเยา อ.เมือง จ.พะเยาโดยมี นายศักดิ์ฤทธิ์  สลักคำ ผวจ.พ.ย. เป็นประธานในพิธี ฯ พร้อมด้วย หน. ส่วนราชการ , หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน และประชาชน ในพื้นที่ จว.พ.ย. เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 120 คน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน และ ประชาชนทั่วไป ร่วมกันทำบุญตักบาตรถวายแด่พระสงฆ์ในทุกวันพุธ รวมถึงเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามและเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา