อบต.แม่สุก ตรวจเยี่ยมโครงการขุดลอกห้วยเกี๋ยง

แชร์ข่าวพะเยา

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก ตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการขุดลอกห้วยเกี๋ยง ม.4 ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.00 น. นายจตุรงค์ สุวรรณะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก ได้ออกตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการขุดลอกห้วยเกี๋ยง ม.4 ตามโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัย ปี2564  ดำเนินการจัดสรรงบประมาณโดยที่ทำการปกครองอำเภอแม่ใจ  ในการนี้มี นายสุรพงษ์ การรินทร์ รองปลัด อบต. พร้อมเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก ร่วมตรวจเยี่ยมด้วย


แชร์ข่าวพะเยา