แห่สรงน้ำห่มผ้าพระธาตุวัดบุญยืน

แชร์ข่าวพะเยา

พุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดพะเยาและใกล้เคียงร่วมงานประเพณีแห่สรงน้ำห่มผ้าพระธาตุวัดบุญยืนและไหว้สาครูบาเจ้าอินโตเมืองพะเยา ประจำปี พ.ศ.2565 ณ.วัดบุญยืน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา

พุทธศาสนิกชนทั่วสารทิศหลั่งไหลเนืองแน่นแห่สรงน้ำห่มผ้าพระธาตุวัดบุญยืนและไหว้สาครูบาเจ้าอินโตเมืองพะเยา ประจำปี พ.ศ.2565  ในวันที่9 กุมภาพันธ์ 2565 ในพิธีงานประเพณีสรงน้ำห่มผ้าพระธาตุวัดบุญยืนและไหว้สาครูบาเจ้าอินโต ประจำปี พ.ศ.2565 ในช่วงเช้าที่ผ่านมา วัดบุญยืน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา  โดยเน้นย้ำปฏิบัติในเรื่องของมาตรการป้องกัน covid 19


แชร์ข่าวพะเยา