สรงน้ำพระธาตุและสักการะรูปเหมือนครูบาอินโต เทพเจ้าแห่งภูกามยาว

แชร์ข่าวพะเยา

พุทธศาสนิกชนในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จัดประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดบุญยืน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา และสักการะรูปเหมือนครูบาอินโต เทพเจ้าแห่งเมืองภูกามยาวซึ่งเป็นพระเกจิชื่อดังอันดับหนึ่ง ของจังหวัดพะเยา ที่มีผู้คนเคารพเลื่อมใสศรัทธาเป็นจำนวนมาก

     วันที่10กุมภาพันธ์2565พุทธศาสนิกชนในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา ตลอดจนถึงต่างพื้นที่จำนวนมาก ต่างร่วมกันทำพิธีแห่ผ้า รวมทั้งเข้าทำการห่มพระธาตุ เพื่อสืบสานประเพณีสรงน้ำพระธาตุและห่มพระธาตุ ในบริเวณวัดบุญยืน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลเดือน 5 นับแบบล้านนา นอกจากนั้นยังได้ร่วมกันทำพิธีสักการะรูปเหมือนครูบาเจ้าอินโต หรือพระครูภาวนาธิคุณ อดีตเจ้าวาสวัดบุญยืน ซึ่งถือเป็นเกจิชื่อดังที่สุดของจังหวัดพะเย หรือภูกามยาวาและภาคเหนือ โดยในช่วงเดือน 5 จะมีประเพณีสรงน้ำพระธาตุ รวมทั้งสักการะรูปเหมือนของครูบาเจ้าอินโต เพื่อเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาล

    สำหรับครูบาอินโต คันธวังโส หรือพระครูภาวนาธิคุณ ท่านเป็นพระที่ส่งเสริมด้านการศึกษาและบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ นานานัปการ นอกจากนั้นท่านยังเป็นพระนักปฏิบัติ ท่านเคยเดินธุดงค์รูปเดียวถึงประเทศพม่า ถึงเมืองย่างกุ้ง ทางทิศเหนือจรดถึงรัฐเชียงตุง เลยไปถึงประเทศลาว กัมพูชา ท่านเดินธุดงค์มาหมด ด้านพุทธเวทย์ ท่านมีคาถาอาคมต่างๆ นับว่าเอกอุทีเดียว สามารถท่องมนตราต่างๆ ได้ทั้งเล่ม ทั้งจากปั๊บสาและคัมภีร์ใบลาน ทั้งยังได้ช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บด้วยยาสมุนไพรให้กับญาติโยมที่มาขอรับรักษา และได้สร้างเหรียญยันต์ของท่านให้ลูกศิษย์ลูกหาได้สักการบูชา นำรายได้ไปสร้างสาธารณะประโยชน์มากมาย คาถาอาคมของท่านนับว่าศักดิ์สิทธิ์ ตลอดจนถึงบารมีในตัวท่าน ได้ปกปักรักษาคุ้มครองลูกศิษย์ให้อยู่รอดปลอดภัย เจริญด้วยเมตตายิ่งนัก อีกทั้งยังสามารถป้องกันอุบัติภัยภยันตรายต่างๆ รวมทั้งภูตผีปีศาจร้ายได้อย่างดี ซึ่งในแต่ละวัน จะมีสาธุชนหลั่งไหลไปกราบขอพึ่งบารมีท่านมากมายมิได้ขาด ถึงแม้ปัจจุบันท่านได้มรณภาพไปแล้ว แต่ก็ยังมีพุทธศาสนนิกชนเดินทางเข้าสักการะรูปเหมือนของท่านอย่างไม่ขาดสาย


แชร์ข่าวพะเยา