สถานีควบคุมไฟป่าพะเยาร่วมประชุมการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าในช่วงรับเสด็จฯ

แชร์ข่าวพะเยา

สถานีควบคุมไฟป่าพะเยาร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดพะเยา ในช่วงรับเสด็จฯณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

 วันที่ 10 กุมภาพันธ์  2565 นายฉกาจ เทพทองปัน หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าพะเยา สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดพะเยา ในช่วงรับเสด็จฯ โดยมี นายเทวา  ปัญญาบุญ ปลัดจังหวัดพะเยา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

     โดยเจ้าหน้าที่เป็นวิทยากรบรรยายความรู้เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากร​ธรรมชาติ​และ​สิ่ง​แวดล้อม ความรู้​เรื่อง​ไฟป่า​เบื้องต้น การทำแนวกันไฟ​เทคนิค​การ​ใช้​เครื่องมือ​ดับ​ไฟป่า​  โครงการรณรงค์หมอกควัน ไฟป่า ณ กศน. อำเภอ​วังเหนือ  อำเภอวังเหนือ  จังหวัดลำปาง   โดยมีนายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการศูนย์​การศึกษา​นอกระบบและการศึกษา​ตามอัธยาศัย อำเภอวังเหนือ จังหวัด​ลำปาง  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ มีเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบฮอตสปอต เวลา 01.40 น. บ้านห้วยข้าวก่ำ หมู่ที่4  ตำบลห้วยข้าวก่ำ  อำเภอจุน จังหวัดพะเยาพิกัด 615314   2136801 เริ่มดับเวลา 11.30 น. พื้นที่เสียหาย 5 ไร่  ดับเสร็จเวลา 15.00 น. พื้นที่เสียหาย 10 ไร่ สาเหตุล่าสัตว์ (เป็นพื้นที่สูงชัน ) ชนิดป่าเต็งรัง 10 ไร่ โดยมีเครือข่ายแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 1. บ้านห้วยทรายแก้ว  หมู่ที่ 9 ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา 2. เครือข่ายบ้านแม่วังช้าง  หมู่ที่ 1 ตำบลพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา สถานการณ์ปกติ ไม่มีไฟไหม้ในพื้นที่รับผิดชอบ


แชร์ข่าวพะเยา