อดีตข้าราชครูปลูกผักอินทรีย์และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว

แชร์ข่าวพะเยา

    ครูเกษียณวัย  67 ปี ในพื้นที่ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปลูกพืชผักสวนครัวแบบอินทรีย์สร้างรายได้ นอกจากนั้นยังพัฒนาพื้นที่บริเวณภายในสวนปลูกดอกไม้เมืองหนาว  เพื่อใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใจกลางเมืองพะเยา ซึ่งขณะนี้ดอกไม้เริ่มเบ่งบานและมีผู้คนนักท่องเที่ยวเริ่มเดินทางเข้าท่องเที่ยวอย่างคึกคัก

    วันที่12กุมภาพันธ์2565 แปลงดอกไม้เมืองหนาว ซึ่งประกอบด้วยดอกมาร์กาเร็ตรวมทั้งดอกคัตเตอร์ เริ่มที่จะออกดอกอย่างสวยงามแล้ว ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สวนขวัญออร์แกรนิคส์ ที่ทำการปลูกขึ้นเพื่อพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสวนเกษตรอินทรีย์ ของคุณครูขวัญจิต สุทธิกวี  อดีต  ครูเกษียณ วัย 67 ปี พร้อมสามี ที่ทำการปลูกพืชผักสวนครัวแบบอินทรีย์ หลังจากที่เกษียณอายุราชการ จนสามารถพัฒนาเป็นสวนเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับมาตรฐานและใบรับรอง และสินค้าเป็นที่ต้องการของตลาด

    โดยคุณครูขวัญจิต เล่าว่า ก่อนหน้านั้นหลังจากที่เกษียณอายุราชการ ตนเองพร้อมกับสามี ก็ได้เริ่มทำการปลูกพืชผักสวนครัวซึ่งจะเป็นพืชผักสวนครัวพี่ตนเองและครอบครัวชอบรับประทานและมีประโยชน์ต่อร่างกาย จึงได้ทำการปลูกไว้ซึ่งจะมีทั้ง ผักเคล วอเตอร์เฟส ถั่วพู เชียงดารวมทั้ง คื่นซ่าย และพืชผักอื่นๆอีกหลากหลาย ซึ่งพืชผักทั้งหมดนั้นเราจะใช้วิธีการปลูกแบบอินทรีย์ทั้งหมด โดยจะผลิตและส่งให้กับร้านค้าและห้างต่างๆซึ่งผลผลิตของเราจะมีใบรับรองในเรื่องของเกษตรอินทรีย์ จึงเป็นที่ต้องการของตลาด ต่อมาจึงได้มีแนวคิดที่จะพัฒนาพื้นที่สวนของเราให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว เนื่องจากอยู่ใจกลางเมือง จึงได้ทำการปลูกไม้ดอกเมืองหนาวเช่นมาร์กาเร็ตและคัตเตอร์ ซึ่งปัจจุบันก็เริ่มออกดอกแล้ว และมีผู้สนใจและนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวกันอย่างต่อเนื่อง  เนื่องจากทาง “สวนขวัญออร์แกรนิค”นอกจากจะมีบริการเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยแล้ว เรายังได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์และร้านกาแฟเครื่องดื่มไว้คอยบริการให้กับนักท่องเที่ยวอยู่ภายในบริเวณสวน

คุณขวัญจิต สุทธิกวี บ้านเลขที่ 1 / 14 ซอยข้างสหกรณ์การเกษตร ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โทร.086-9235759


แชร์ข่าวพะเยา