จังหวัดพะเยา จัดงาน ชมช้อปแชะท่องเที่ยวชุมชนวิถีเกษตรอินทรีย์ @พะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

สมาพันธ์การเกษตรกรรมยั่งยืนพะเยาจัดงาน“ ชม ช้อป แชะ ท่องเที่ยวชุมชนวิถีเกษตรอินทรี ย์พะเยาส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนวิถีเกษตรอินทรีย์ ระดับชุมชน ณ สวนขวัญออร์แกนิคพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา

    วันที่12กุมภาพันธ์2565 สมาพันธ์การเกษตรกรรมยั่งยืนพะเยาจัดงาน“ ชม ช้อป แชะ ท่องเที่ยวชุมชนวิถีเกษตรอินทรี ย์พะเยาส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนวิถีเกษตรอินทรีย์ ระดับชุมชนโดยมีนายนฤมิต สมัครหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดพะเยาให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดงานในครั้งนี้โดยมี ผศ.นสพ.สมชาติ ธนะประธานสมาพันธ์การเกษตรกรรมยั่งยืนพะเยากล่างรายงาน นางขวัญจิต สุทธิกวี วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยาให้การต้อนรับ ณ สวนขวัญออร์แกนิคพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา

   เพื่อให้กลไกลทางการตลาดได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม สมาพันธ์การเกษตรกรรมยั่งยืนพะเยามีการขับเคลื่อนโดยภาคประชาสังคม เพื่อสร้างมาตรฐานและกลไกลการรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGs จังหวัดพะเยาขึ้น เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ และประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการทำเกษตรอินทรีย์ของสมาชิกสมาพันธ์การเกษตรกรรมยั่งยืนพะเยาและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนวิถีเกษตรอินทรีย์ ระดับชุมชนในจังหวัดพะเยาให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากสวนขวัญออร์แกนิคพะเยา นักวิจัยชุมชน ร่วมกันจัดนิทรรศการรวมถึงสถาบันและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการจัดงานในครั้งนี้


แชร์ข่าวพะเยา