จ.พะเยา จัดมหกรรมชาติพันธ์ล้านนาตะวันออก

แชร์ข่าวพะเยา

     กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรม มหกรรมชาติพันธ์ล้านนาตะวันออก เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวรวมทั้งส่งเสริมอัตลักษณ์อันโดดเด่นทางศิลปวัฒนธรรม การเผยแพร่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ รวมทั้งวัฒนธรรมของชาติพันธ์ โดยมีกลุ่มชาติภัณฑ์เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

    วันที่12กุมภาพันธ์2565 ขบวนแห่รวมทั้งการแสดงออกทางศิลปวัฒนธรรม ที่สวยงามอลังการ ของกลุ่มชาติพันธ์ ที่มีกว่า 18 ชาติพันธ์ เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในงาน มหกรรมชาติพันธ์ล้านนาตะวันออก ที่ทาง กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ได้จัดขึ้นบริเวณสนามหลังเทศบาลริมกว๊านพะเยา เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ทางด้านชาติพันธุ์ ตลอดจนส่งเสริมอัตลักษณ์อันโดดเด่นทางศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งสาธิตเผยแพร่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นของพี่น้องชาติพันธ์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน

    นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า การจัดงานมหกรรมชาติพันธุ์ล้านนาตะวันออก ถือเป็นกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวชาติพันธุ์ของกลุ่มล้านนาตะวันออกภายใต้โครงการบูรณาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดเชียงรายพะเยาแพร่และน่านโดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2565 ณลานอเนกประสงค์หลังเทศบาลเมืองพะเยา ทั้งนี้เพื่อให้เป็นกิจกรรมทางประเพณีวัฒนธรรมและส่งเสริมอัตลักษณ์อันโดดเด่นทางวัฒนธรรมของชาติพันธ์ นำสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

     โดยกิจกรรมในงานจะประกอบด้วย การแสดงออกทางด้านศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธ์ การแสดงวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธ์ การแต่งกาย การสาธิตและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของชาติพันธ์ การประกวดธิดาชาติพันธ์ ซึ่งบรรยากาศในงานเป็นไปอย่างคึกคัก โดยมีกลุ่มชาติพันธ์เข้าร่วมงานจาก 4 จังหวัดล้านนาตะวันออกกว่า 18 ชาติพันธ์


แชร์ข่าวพะเยา