เทศบาลตำบลบ้านต๋อม ประชุมโครงการกำจัดขยะมูลฝอย

แชร์ข่าวพะเยา

เทศบาลตำบลบ้านต๋อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ ประชุมโครงการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ณ .อาคารอเนกประสงค์บ้านร่องไผ่ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

วันศุกร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นายศุภชาติ  สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามโครงการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เพื่อดำเนินการคัดแยก กำจัด แปรสภาพขยะ และขนย้ายขยะมูลฝอยที่จัดเก็บจากครัวเรือน ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านร่องไผ่ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา