สถาบันวิทยาการการจัดการแห่งแปซิฟิค จัดโครงการบริการวิชาการปฐมพยาบาลเบื้องต้น CPR ประจำปีการศึกษา 2564

แชร์ข่าวพะเยา

สถาบันวิทยาการการจัดการแห่งแปซิฟิคจัดโครงการบริการวิชาการปฐมพยาบาลเบื้องต้น(CPR) และ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ.วัดอนาลโยทิพยาราม(ดอยบุษราคัม) จ.พะเยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ พันธุ์งาม รองอธิการบดี สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เป็นประธานในพิธีการเปิดโครงการบริการวิชาการปฐมพยาบาลเบื้องต้น CPR ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2565 ณ วัดอนาลโย ดอยบุษราคัม จังหวัดพะเยานักศึกษาได้มีพื้นฐานทักษะในการปฐมพยาบาลและฟื้นคืนชีพตลอดจนถูกฝังในเรื่องของความมีจิตอาสาและทำนุบำรุงโบราณสถานของทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา