จังหวัดพะเยา ฉีดวัคซีนโควิด -19 เข็มที่ 1 เข็มที่ 2 ตามนัด Booster เข็มที่ 3 กลุ่ม Walk in 608 ประชาชนทั่วไป ชาวต่างชาติ แรงงานต่างด้าว และ Booster เข็มที่ 4 บุคลากรทางการแพทย์ ด่านหน้า อสม.ที่ประสงค์รับวัคซีน

แชร์ข่าวพะเยา

นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล มอบหมายให้ แพทย์หญิงกนกรส โคว้จิริยะพันธ์ รองผู้อำนวยการด้านผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ ในฐานะรองประธานคณะทำงานบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดพะเยา ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 จุดบริการของเครือข่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลพะเยาจังหวัดพะเยา ในวันนี้เป็นการให้บริการวัคซีนตามแผนการกระจายวัคซีนโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข ที่กระจายวัคซีนโควิด -19 ให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ  เข็มที่ 1 วัคซีนไฟเซอร์ จำนวน 34 ราย เข็มที่ 1 วัคโมเดอนาร์ จำนวน 11 ราย เข็มที่ 2 วัคซีนไฟเซอร์ จำนวน 77 รายเข็มที่ 2 วัคซีนโมเดอนาร์ จำนวน 7 ราย  Booster เข็มที่ 3 วัคซีนไฟเซอร์ จำนวน  138  ราย Booster เข็มที่ 3 วัคซีนโมเดอนาร์ จำนวน 173 ราย Booster เข็มที่ 3 วัคซีนแอสตร้าเซเนก้า จำนวน 24 ราย และBooster เข็มที่ 4 วัคซีนโมเดอนาร์ จำนวน 1 ราย รวมทั้งสิ้น 465 ราย เพื่อฉีดให้กับ กลุ่ม Walk in 608 ประชาชนทั่วไป ชาวต่างชาติ แรงงานต่างด้าว ที่ประสงค์รับวัคซีน ตามจุดบริการ 8 จุด

หลังฉีดนั่งพักรอสังเกตอาการไม่พึงประสงค์ 30 นาที ไม่พบอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีด “การรับวัคซีนต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ ขอให้ทุกคนไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 หากไม่ได้แพ้วัคซีน โดยวัคซีนจะช่วยลดการติดเชื้อรุนแรง ลดการป่วยหนักจนต้องเข้าโรงพยาบาล และความเสี่ยงการเสียชีวิตได้ 100%” รับวัคซีนยังคงมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด


แชร์ข่าวพะเยา