สหกรณ์ จ.พะเยา เข้าร่วมอบรมโครงการ พัฒนาศักยภาพผู้บริหารเพื่อการบริหารงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัด

แชร์ข่าวพะเยา

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา  เข้าร่วมอบรมโครงการ พัฒนาศักยภาพผู้บริหารเพื่อการบริหารงาน ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

วันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2565  นายพงศธร ศรีชัย สหกรณ์จังหวัดพะเยาเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารเพื่อการบริหารงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัด”ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร โดยนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมพร้อมด้วย นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายประกอบ เผ่าพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายถาพร ณ นคร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกอง/สำนัก สหกรณ์จังหวัด และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในการอบรมในครั้งนี้

   โอกาสนี้ รมช.มนัญญา ได้กล่าวแสดงความยินดีและมอบนโยบายให้กับสหกรณ์จังหวัด 31 จังหวัด ที่ดำรงตำแหน่งใหม่ว่า ขอให้ช่วยกันขับเคลื่อนงานเพื่อให้สมาชิกสหกรณ์มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้เพิ่มและมีความมั่นคงในอาชีพ โดยเฉพาะการต่อยอดการใช้ประโยชน์จากโครงการที่รัฐบาลให้งบสนับสนุนให้เต็มศักยภาพการผลิต การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต สมาชิกสามารถพึ่งพาตนเอง มีการช่วยเหลือกันในหมู่สมาชิกสหกรณ์ โดยใช้กลไกสหกรณ์เข้ามาช่วยยกระดับรายได้และความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้น    


แชร์ข่าวพะเยา