PEA พะเยา จัดกิจกรรมสภากาแฟชมรมรัฐวิสาหกิจจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1 / 2565

แชร์ข่าวพะเยา

PEA พะเยา จัดกิจกรรมสภากาแฟชมรมรัฐวิสาหกิจจังหวัดพะเยาครั้งที่ 1 / 2565 ณ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดพะเยา

วันจันทร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 07.30 น. PEA พะเยา และชมรมรัฐวิสาหกิจจังหวัดพะเยา ได้จัดกิจกรรมสภากาแฟชมรมรัฐวิสาหกิจฯ ครั้งที่ 1 / 2565 ซึ่งครั้งนี้ PEA พะเยา เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม โดยมี นายสุพิน แก้วประเสริฐ ผู้จัดการ PEA พะเยา ประธานชมชมรัฐวิสาหกิจจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในจังหวัดพะเยา ได้มาพบปะแลกเปลี่ยนแนวคิดซึ่งกันและกันระหว่างหน่วยงาน ก่อให้เกิดสัมพันธ์ภาพที่ดีต่อกัน

รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกหน่วยงานได้ประชาสัมพันธ์ภารกิจ/กิจกรรมของหน่วยงานตนเอง ให้กับหน่วยงานอื่นได้รับทราบ ซึ่ง ภายในงาน ได้มีผู้บริหารหน่วยงาน ที่ได้มาปฎิบัติหน้าที่ ในจังหวัดพะเยา มาแนะนำและประชาสัมพันธ์ ภารกิจ กิจกรรมของหน่วยงาน  จากนั้นมีพิธีมอบของที่ระลึก จากหน่วยงานเจ้าภาพ


แชร์ข่าวพะเยา