PEA พะเยา เปิดจ่ายไฟโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร

แชร์ข่าวพะเยา

PEA พะเยา เปิดจ่ายไฟโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านสันกำแพง อ.แม่ใจ จ.พะเยา 

วันจันทร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17.00 น. นายสุพิน แก้วประเสริฐ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการเปิดจ่ายไฟโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ระยะที่ 2 (คขก.2) พื้นที่บ้านสันกำแพง อ.แม่ใจ จ.พะเยา  หมายเลข WBS : I-64-A-PHYCS.ZG.0002 โดยมีเกษตรกรใช้ไฟประมาณ 50 ราย ในการประกอบกิจกรรมทางการเกษตร เช่น เลี้ยงสัตว์ ปลูกพืชสวน ทำการประมง เป็นต้น


แชร์ข่าวพะเยา