เทศบาล ต.บ้านต๋อมจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน โครงการของเทศบาล

แชร์ข่าวพะเยา

    เทศบาลตำบลบ้านต๋อมจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน ข้อสั่งการทางอำเภอและโครงการของเทศบาล ณ.บ้านสันหนองเหนียว หมู่ที่3 ต บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา

วันที่14กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลบ้านต๋อมนำโดยนายศุภชาติ  สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  จัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อชี้แจง ข้อสั่งการทางอำเภอและโครงการของเทศบาล ณ.บ้านสันหนองเหนียว หมู่ที่3 ต บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยาดังต่อไปนี้

1 การคัดแยกขยะ อย่างถูกวิธี โดยทางเทศบาลจะดำเนินงานจัดเก็บให้

2 งานพัฒนา จิตอาสา กำจัดฝักตบชวา กว๊านพะเยา จะมีขึ้นในวันที่ 22นี้

3 ประกาศงดเผาในที่โล่งแจ้ง จนจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

4 งานป้องกันยาเสพติดในชุมชน

งานป้องกันโรคระบาดโควิต และงานดูแลผู้ที่ถูกกักตัวในศูนย์พักคอย

5 แจ้งเงินพัฒนากลางที่มีในหมู่บ้าน

6โครงการที่ทางเทศบาลจะดำเนินโครงสร้างพื้นฐานตามที่ได้จัดทำแผนพัฒนา ปี 65 ชุมชนบ้านหมู่3


แชร์ข่าวพะเยา