นายอำเภอเมืองพะเยา เปิดงานตลาดนัดไม้ด่าง ไม้สวยงาม

แชร์ข่าวพะเยา

นายอำเภอเมืองพะเยา เปิดงานตลาดนัดไม้ด่าง ไม้สวยงาม ณ. บ้านป่าคา หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา

วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรี กรกฎ ประเสริฐวงษ์ นายอำเภอเมืองพะเยาเป็นประธานพิธีเปิดตลาดนัดไม้ด่าง ไม้สวยงาม บ้านป่าคา หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ปืม โดยมี นายจำรัส เลาสัตย์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นายฐิติวัชร์ ตันตละ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาเขต 1 นายธัญวิชญ์ ชอบบุญ ปลัดอำเภอเมืองพะเยา นางหอมนวล ไชยสาร กำนันตำบลแม่ปืม พร้อมด้วยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่ปืม คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ บริเวณตลาดนัดไม้ด่าง ไม้สวยงาม บ้านป่าคา หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา