จ.พะเยา โควิด 19 ยอดพุ่งต่อเนื่อง 79 ราย

แชร์ข่าวพะเยา

สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังคงพบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มสูงอย่างต่อเนื่อง โดยในวันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่รวม 79 ราย และติดเชื้อจากต่างจังหวัด ซึ่งเป็นบัณฑิตที่เดินทางมารับปริญญาที่มหาวิทยาลัยพะเยา 6 ราย ขณะที่คลัสเตอร์เล่นฟุตบอลในพื้นที่อำเภอเชียงคำ พบผู้ป่วยถึง 21 ราย

    วันที่16กุมภาพันธ์2565สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด19 จังหวัดพะเยา วันนี้จังหวัดพะเยา มีรายงานผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 รายใหม่ จำนวน 79 ราย โดยติดเชื้อจากต่างจังหวัด 6 ราย ( ส่วนใหญ่เป็นบัณฑิตที่เดินทางมารับปริญญา มหาวิทยาลัยพะเยา  เดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ต สุราษฎร์ธานี  เชียงรายและกรุงเทฑฯ และติดเชื้อในจังหวัด 73 ราย  เป็นการติดเชื้อในคลัสเตอร์เดิมที่ยังมีการระบาด คือคลัสเตอร์เล่นฟุตบอลสนาม ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ และติดเชื้อในครอบครัว ที่ทำงาน โรงเรียนและในชุมชน มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอเชียงคำ 21 ราย  อำเภอปง 14 ราย อำเภอดอกคำใต้ 13 ราย อำเภอเมืองพะเยา 9 ราย อำเภอภูซาง 6 รายอำเภอจุน 5 ราย อำเภอภูกามยาว 3 รายและอำเภอแม่ใจ 2 ราย

โดยขณะนี้ รวมผู้ป่วยติดเชื้อสะสมระลอกเดือนมกราคม 2565 จำนวนทั้งสิ้น 1,355 ราย วันนี้มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่ม จำนวน 9 ราย รวมกลับบ้านสะสม 981 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล   214 ราย ศูนย์พักคอยอำเภอจุน อำเภอปง อำเภอภูซางและอำเภอภูกามยาว  43 ราย   Home Isolation อำเภอเมืองพะเยา อำเภอเชียงคำ อำเภอดอกคำใต้ อำเภอปงและอำเภอภูกามยาว  117 ราย  รวมจำนวนทั้งสิ้น  374 รายขณะนี้จังหวัดมียอดสะสมผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด19 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 แล้ว เข็ม 1 จำนวน 312,602 ราย คิดเป็นร้อยละ 73.04 เข็ม 2 จำนวน 301,745 ราย ร้อยละ 70.50 และเข็ม 3 จำนวน 87,295 ราย ร้อยละ 20.40 ของเป้าหมายประชาชน จำนวน 428,001 ราย


แชร์ข่าวพะเยา