โรงพยาบาลพะเยา ตรวจ ATK หาเชื้อโควิด-19 เตรียมการรับเสด็จฯพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565

แชร์ข่าวพะเยา

ที่ บริเวณหน้าอาคาร 99 ปี พระอุบาลี คุณูปมาจารย์  โรงพยาบาลพะเยา นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง มอบหมายให้แพทย์หญิงกนกรส โคว้จิริยะพันธ์ รองผู้อำนวยการด้านผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ ดำเนินการตรวจด้วยชุดทดสอบ ATK ให้กับตำรวจ ทหาร ข้าราชการหลายภาคส่วนและหน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อความปลอดภัย ปลอดเชื้อโควิด-19 ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมของการรับเสด็จฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา