จ.พะเยา จัดเวียนเทียนกลางน้ำที่กว๊านพะเยา หนึ่งเดียวในโลก

แชร์ข่าวพะเยา

      พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดพะเยา และนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ต่างร่วมขบวนเรือพายเวียนเทียนกลางน้ำ บริเวณวัดติโลกอาราม กลางกว๊านพะเยา ครั้งที่ 44 เนื่องในวันมาฆบูชา โดยในปีนี้ มีขบวนเรือพายพื้นบ้านจำนวนมากกว่า 30 ลำ ร่วมงานและมีบรรดาพุทธศาสนิกชนชาวพะเยา ร่วมถึงนักท่องเที่ยว ต่างร่วมในพิธีจำนวนมาก

    วันที่16กุมภาพันธ์2565 นายศักด์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดพะเยาและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ต่างร่วมกันทำพิธีเวียนเทียนโดยใช้ขบวนเรือพายพื้นบ้าน จำนวนกว่า 30 ลำ เวียนเทียนทางน้ำบริเวณวัดติโลกอาราม กลางกว๊านพะเยา ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่มีอายุกว่า 520 ปี ที่จมอยู่ภายในบริเวณกว๊านพะเยา เนื่องในวันมาฆบูชา  เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตของชุมชนรอบกว๊านพะเยา และเป็นการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยา  โดยในปีนี้ได้ร่วมกันทำพิธีเวียนเทียนทางน้ำ โดยใช้ขบวนเรือพายพื้นบ้าน เวียนเทียนรอบบริเวณวัด ดังกล่าว ถือเป็นหนึ่งเดียวในโลก โดยกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 44  และวัดติโลกอารามยังเป็นสถานที่ประดิษฐานหลวงพ่อศิลา ที่มีอายุเก่าแก่เช่นกัน นอกจากนั้นยังเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่สำคัญที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเป็นจำนวนมาก

       โดย ในวันสำคัญทางพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา จะจัดพิธีเวียนเทียนทางน้ำเป็นประจำ 3 ครั้ง ต่อปีในวันสำคัญทางพุทธศาสนา คือวันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันวิสาขบูชา ซึ่งสร้างความสนใจให้กับผู้ที่เข้าร่วมทำบุญและนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก  ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าว ทางจังหวัด ได้จัดภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตามมาตรการอย่างเต็มที่


แชร์ข่าวพะเยา