สำนักงานที่ดินจ.พะเยา ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนากรมที่ดิน ครบรอบ 121ปี

แชร์ข่าวพะเยา

 สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนากรมที่ดิน ครบรอบ 121ปี ณ.วัดศรีดอนไชย ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 นายธีรเดช ฉันทะ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง สักการะสิ่งศักดิสิทธิ์ พระภูมิเจ้าที่วันคล้ายวันสถาปนากรมที่ดิน ครบรอบ 121ปี ณ.สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา จากนั้นได้ร่วมกันทำบุญถวายสังฆทาน พร้อมมอบโฉนดที่ดิน  ณ.วัดศรีดอนไชย ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา โดยมีพระปลัดพงศ์ศิริ พุทธิวังโส เจ้าอาวาสวัดศรีดอนไชย ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา และ ผอ.สำนักพุทธฯ เป็นผู้รับมอบโฉนดที่ดิน รวมทั้งคณะกรรมการและคณะศรัทธาวัดศรีดอนชัยร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ด้วย


แชร์ข่าวพะเยา