ผู้ช่วย ผบ.ตร.เปิดห้องสัมภาษณ์เด็กและเยาวชน ภจว.พะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

ผู้ช่วย ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เปิดห้องทำการที่สัมภาษณ์เด็กและเยาวชน ภจว.พะเยาหลังได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การ โอเปอร์เรชั่น อันเดอร์กราวค์ เรลโรด จัดสร้างขึ้น เพื่อใช้เป็นสถานที่สัมภาษณ์หรือซักถามปากคำ ผู้เสียหาย พยานและผู้ต้องหาที่เป็นเด็ก หรือเยาวชนของสถานีตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

    วันที่17กุมภาพันธ์2565พลตำรวจโท ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้ช่วย ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานพิธีเปิดห้องทำการที่สัมภาษณ์เด็กและเยาวชน ภจว.พะเยาโดยมีอัยการจังหวัดพะเยา, พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา , สภาทนายความจังหวัดพะเยาพร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัดร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเปิด ณ อาคารสังขะทรัพย์ 2 ปัจจุบันห้องสัมภาษณ์หรือซักถามปากคำ ผู้เสียหาย พยานและผู้ต้องหาที่เป็นเด็ก หรือเยาวชนของสถานีตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดพะเยาที่ถูกต้องตามกฎหมายยังมีน้อย  กลุ่มงานสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดพะเยาจึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงห้องสอบสวนเด็กและเยาวชนตำรวจภูธรจังหวัดพะเยาขึ้น ณ ห้องโถงชั้น 1อาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ 191ให้เป็นห้องสอบสวนเด็กหรือเยาวชน

     โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การสัมภาษณ์หรือซักถามปากคำผู้เสียหาย พยาน ที่เป็นเด็กและเยาวชนถูกต้องตามกฎหมาย และเพิ่มประสิทธิภาพในการสัมภาษณ์หรือซักถามปากคำและเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับสหวิชาชีพที่ร่วมในการสัมภาษณ์หรือซักถามปากคำ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การ โอเปอร์เรชั่น อันเดอร์กราวค์ เรลโรด รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 776,598บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยเก้าสิบแปดบาท)โดยร้องขอผ่านตำรวจภูธรภาค 5 ซึ่งห้องสัมภาษณ์และซักถามปากคำเด็กและเยาวชนนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งกับพนักงานสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา ทั้งนี้ได้ให้เกียรติร่วมลงนาม พร้อมตรวจเยี่ยมความพร้อมของห้องปฎิบัติการ ทั้งห้องประชุมและห้องสัมภาษณ์


แชร์ข่าวพะเยา