ปลูกแปรรูปหมากสร้างรายได้ปีละ 2-3 แสนบาท

แชร์ข่าวพะเยา

     หนุ่มใหญ่วัย 65 ปีพร้อมภรรยาในพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ปลูกและแปรรูปหมาก ออกจำหน่ายสร้างรายได้ปีละ 2-3 แสนบาท

    วันที่18กุมภาพันธ์2565 นายสิงห์แก้ว อุ่นเมืองแก้ว นุ่มใหญ่วัย 65 ปีพร้อมภรรยา พาผู้สื่อข่าวเข้าชมสวนหมาก ที่เขาทำการปลูกไว้บริเวณสวนหลังบ้านตนเองกว่า 1,200 ต้นหลังจากเมื่อ 15 ปี ที่ผ่านมา ตนเองได้ทำการ ปลูกหมากไว้ จำนวน 200 ต้น และทำการแปรรูป ในลักษณะที่ทำการเสียบหมากออกจำหน่าย ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้เขาต่อปีๆละกว่า 50,000 บาท จากนั้นเมื่อ 7 ปีที่ผ่านมาจึงได้มีการขยายพื้นที่ปลูกเพิ่ม เนื่องจากหมากเสียบ ดังกล่าวนั้นสามารถจำหน่ายได้เป็นอย่างดีและเป็นที่ต้องการของตลาด โดยการใช้พื้นที่นาข้าวที่มีอยู่หันมาปลูกหมากอีก 1,000 ต้น และแปรรูปออกจำหน่าย ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้ต่อปีถึง 2-3 แสนบาท ซึ่งดีกว่าทำนามากมายนัก

     โดยนายสิงห์แก้ว เล่าว่า เมื่อ 15ปี ที่ผ่านมาตนเองได้นำต้นหมากซึ่งเป็นหมากผลพื้นบ้าน เข้ามาปลูกไว้ภายในบริเวณหลังบ้าน จำนวนประมาณ 200 ต้น ซึ่งหลังจากที่ลูกหมากออกผลผลิตและมีอายุการเก็บ ก็จะทำการเก็บผลผลิตและแปรรูปออกจำหน่าย โดยการทำเป็นลักษณะเสียบหมาก ซึ่งวิธีการก็จะนำผลผลิตหมาก ที่ส่วนใหญ่แล้วจะออกในช่วงระยะเวลา เดือนธันวาคม จนถึง เมษายน จากนั้นก็จะทำการเก็บด้วยตนเอง และให้คนซึ่งเป็นเพื่อนบ้านบริเวณระแวกใกล้เคียง ทำการแปรรูป โดยวิธีกา ก็จะผ่าลูกหมากออกเป็นชิ้น และนำมาร้อยด้วยเชือกปอ เป็นลักษณะพวงๆจากนั้นก็จะทำการนำไปตากแดดประมาณ 1 วัน และเข้าทำการอบ อีกประมาณ 1วันและ 1 คืน และนำไปตากแดดอีกประมาณ 2 วัน ก็จะทำการเก็บและรวบรวมจากนั้นก็จะนำออกจำหน่าย โดยจะจำหน่าย เป็นพวงๆละ 10 เส้น ซึ่งจะจำหน่ายในราคา 70 บาทถึง 90 บาทแล้วแต่ขนาดความใหญ่ของลูกและพวงหมาก ซึ่งจะส่งขายไปยังพื้นที่จังหวัดลำปางและจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในแต่ละปีก่อนหน้านั้นจะสามารถ เก็บผลผลิตหมากและนำแปรรูปจำหน่ายได้ปีละประมาณ 50,000 บาท ซึ่งตนว่าในเรื่องของการจำหน่ายนั้นหมากแปรรูป สามารถจำหน่ายได้เป็นอย่างดี จากนั้นในช่วง 7 ปี ที่ผ่านมาตนเองจึงได้ขยายพื้นที่ปลูกโดยใช้พื้นที่นาที่มีอยู่ทำการปลูกหมากเพิ่มอีกจำนวน 1,000 ต้น ซึ่งสามารถให้ผลผลิตได้เป็นอย่างดี หลังใช้เวลาปลูกประมาณ 4 ปี ก็จะให้ผลผลิต ซึ่งในแต่ละปีก็จะสามารถเก็บผลผลิตและแปรรูปจำหน่ายสร้างรายได้ให้ปีละ 2-3 แสนบาท ซึ่งถือว่าดีกว่าการทำนาข้าวหลายเท่านัก นับว่าการปลูกหมากและแปรรูปหมากสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวของตนเองได้เป็นอย่างดี

นายสิงห์แก้ว อุ่นเมืองแก้ว บ้านเลขที่ 82 หมู่ 6 ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 086-0479464


แชร์ข่าวพะเยา