สถานีควบคุมไฟป่าพะเยา ออกลาดตระเวนป้องกันไฟป่า

แชร์ข่าวพะเยา

สถานีควบคุมไฟป่าพะเยา ออกลาดตระเวนป้องกันไฟป่าในพื้นที่ ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

วันที่ 18 กุมภาพันธ์  2565  นายฉกาจ เทพทองปัน หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าพะเยา สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าพะเยาลาดตระเวนทางเท้า  ตรวจหาไฟไหม้ป่า ในพื้นที่ ตำบลต๋อม  ไม่มีเหตุ​การณ์​ไฟไหม้ป่าในพื้นที่   จากนั้นได้ตั้งจุดปฏิบัติงานหมู่บ้านเครือข่ายฯ ประจำจุดเฝ้าระวังไฟป่าและหมอกควัน บ้านต๊ำใน หมู่​ที่​ 9 ตำบ​ลบ้านต๊ำ อำเภอ​เมืองพะเยา​ เครือข่าย​ฯ บ้านต๊ำกลาง หมู่​ที่​ 8 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอ​เมืองพะเยา​เครือข่ายฯ บ้านเหล่า หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอ​เมืองพะเยา​ ล่าสุดไม่พบเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าในพื้นที่


แชร์ข่าวพะเยา