จ.พะเยา ยอดผู้ป่วยโควิด 19 พุ่งไม่หยุดทะลุ 100 ราย

แชร์ข่าวพะเยา

สถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด19 จังหวัดพะเยา วันนี้ยังคงพบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยพบผู้ป่วยล่าสุดถึง 101 รายซึ่งถือเป็นยอดที่พุ่งสูงสุดในรอบการแพร่ระบาดห้วงนี้

     วันที่20กุมภาพันธ์2565สถานการณ์การแพร่ระบาด โรคติดเชื้อโควิด19 จังหวัดพะเยา วันนี้มีรายงานผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 รายใหม่ จำนวน 101 ราย ติดเชื้อมาจากต่างจังหวัด 19 ราย โดยเดินทางมาจากจังหวัดเชียงราย  เชียงใหม่ ลำปางกาฬสินธุ์ ชัยภูมิ เลย ขอนแก่น สงขลาและชุมพร และติดเชื้อในจังหวัด 82 ราย เป็นการติดเชื้อในครอบครัว ที่ทำงาน โรงเรียนและในชุมชน มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอเชียงคำ 35 ราย อำเภอปง 18 ราย อำเภอเมืองพะเยา 13 ราย อำเภอดอกคำใต้ 11 รายอำเภอแม่ใจ 9 ราย อำเภอภูซาง 3 ราย อำเภอเชียงม่วน อำเภอจุน อำเภอละ 1 รายและภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด 10 รายรวมผู้ป่วยติดเชื้อสะสมระลอกเดือนมกราคม 2565 จำนวนทั้งสิ้น 1,645 ราย มีผู้ป่วยเสียชีวิตสะสม จำนวน 3 ราย วันนี้มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่ม จำนวน 60 ราย รวมกลับบ้านสะสม 1,222 รายยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล  198 ราย ศูนย์พักคอยอำเภอจุน อำเภอภูซางและอำเภอภูกามยาว  72 ราย Home Isolation อำเภอเมืองพะเยา อำเภอเชียงคำ อำเภอจุนอำเภอดอกคำใต้ อำเภอปง อำเภอภูซางและอำเภอภูกามยาว 150 ราย รวมจำนวนทั้งสิ้น  420 ราย

    ขณะนี้จังหวัดมียอดสะสมผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด19 ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 แล้ว เข็ม 1 จำนวน 314,547 ราย คิดเป็นร้อยละ 73.49 เข็ม 2 จำนวน 302,456 ราย ร้อยละ 70.67 และเข็ม 3 จำนวน 91,028 ราย ร้อยละ 21.27 ของเป้าหมายประชาชน จำนวน 428,001 ราย


แชร์ข่าวพะเยา