อบต.แม่ใส จัดประชุมแนวทางควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

แชร์ข่าวพะเยา

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใสร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดประชุมแนวทางควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ตำบลแม่ใส อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น.นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใสและคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส หัวหน้าสำนักปลัด และผอ.กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับ รพ.สต.แม่ใส กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต.แม่ใส ประธานอสม.ทั้ง12หมู่บ้าน และโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส ประชุมแนวทางควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ซึ่งสถานการณ์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างน่าเป็นห่วง โดยที่ประชุมในวันนี้ได้มติมุ่งเน้นการทำงานเชิงรุกโดยใช้หลักการ3ประสาน โดยทั้งถิ่น ท้องที่ และอสม.ร่วมผนึกกำลังในการเฝ้าระวัง เคลื่อนที่เร็วกรณีเกิดโรคระบาดในชุมชน ทำให้สามารถควบคุมโรคได้ทันท่วงที

โดยประสานงานร่วมกับหน่วยงาน อบต. รพ.สต. พร้อมกับการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง การช่วยเหลือผู้ป่วยและครอบครัวกรณีได้รับผลกระทบจากโควิด-19ในด้านต่างๆอย่างเหมาะสม ซึ่งได้สร้างความมั่นใจแก่ทุกฝ่ายจะสามารถยับยั้งการระบาดของโรคให้สงบเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว และเป็นที่น่าพอใจแก่ผู้เข้าร่วมประชุม


แชร์ข่าวพะเยา