นายอำเภอแม่ใจ จัดพิธีเปิด kick off กิจกรรมรณรงค์ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ

แชร์ข่าวพะเยา

นายอำเภอแม่ใจ จัดพิธีเปิด kick off กิจกรรมรณรงค์ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

         วันจันทร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายพีรีช จันธิมา นายอำเภอแม่ใจ เป็นประธานในพีธีเปิด kick off กิจกรรมรณรงค์ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ บริเวณทางข้าม (ทางม้าลาย) โดยร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรแม่ใจ หมวดทางหลวงแม่ใจ และเทศบาลตำบลแม่ใจ ทำกิจกรรม ทาสีและนำประชาชนเดินข้ามทางม้าลาย เพื่อให้เกิดการ สร้างกระแสการรับรู้ และสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยทางถนนให้เกิดขึ้นกับผู้ใช้รถใช้ถนน และผู้เดินข้ามถนน โดยมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตามนโยบาย มท.1 และนายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ณ บริเวณถนนหน้าตลาดสดศรีรุ่งเรือง ซึ่งเป็นจุดที่มีประชาชนใช้รถใช้ถนนอย่างคับคั่ง และจะขยายให้ ทั้ง 6 ตำบล 66 หมู่บ้าน และ 7 อปท. ดำเนินการต่อไป


แชร์ข่าวพะเยา