ประชุมหมู่บ้านป้องกันโควิด-19

แชร์ข่าวพะเยา

ผู้ใหญ่บ้าน บ้านสันหนองเหนียว ประชุมพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่

วันที่20กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 19.30 น –  21.00 น . นายสมปราการ ศรีมันตะ  ผู้ใหญ่บ้าน บ้านสันหนองเหนียว  หมู่3 สันหนองเหนียวได้เรียกประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน เรื่องการประเมินสถานการณ์ของผู้ติดเชื้อ ล่าสุด ในมติที่ประชุม ได้ตกลงผู้ติดเชื้อรายใหม่ ให้ส่งไปที่ศูนย์พักคอย  2 ให้สอดส่องดูแลผู้กักตัว ห้ามออกนอกเคหสถานและให้สวมแมสก์ตลอดเวลา ตอนนี้มีผู้ติดเชิ้อ20+ราย ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนรูัจักป้องกันดูแลตัวเองไม่ไปที่สุมเสี่ยงและ งดพบปะกัน กินร้อนช้อนกลาง แนะนำให้กิน ฟ้าทะลายโจรแบบแคปชูล จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยกำชับให้ผู้ความเสี่ยงสูงไปตรวจที่โรงพยาบาลและให้เข้าระบบการรักษา รับยามาทานตามแพทย์สั่ง


แชร์ข่าวพะเยา