สหกรณ์จ.พะเยา เข้าร่วมประชุมการจัดการคุณภาพผลผลิตลิ้นจี่ ปีการผลิต 2565 ครั้งที่ 1/2565

แชร์ข่าวพะเยา

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยาเข้าร่วมประชุมการจัดการคุณภาพผลผลิตลิ้นจี่ ปีการผลิต 2565 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น.   นายพงศธร ศรีชัย สหกรณ์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นางอุษา เครือสาร ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการคุณภาพผลผลิตลิ้นจี่ ปีการผลิต 2565 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยมีท่านนายอำเภอแม่ใจ เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อหารือและเตรียมความพร้อมเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับผลผลิตลิ้นจี่ที่จะออกในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ ประมาณ 4,998 ตัน ในภาพรวมจังหวัดพะเยา และในส่วนของอำเภอแม่ใจมีผลผลิตลิ้นจี่ ประมาณ 4,500 กว่าตัน คิดเป็น 80% ของจังหวัดพะเยา โดยจะมีกิจกรรมส่งเสริมการตลาด หลายกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในปีนี้


แชร์ข่าวพะเยา