เทศบาล ต.บ้านต๋อม จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหาดอิงกว๊าน กำจัดผักตบชวา

แชร์ข่าวพะเยา

เทศบาลตำบลบ้านต๋อม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหาดอิงกว๊าน กำจัดผักตบชวา ณ บริเวณหาดอิงกว๊าน บ้านสันหนองเหนียว หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

วันอังคาร ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๋อม ประชาชนจิตอาสาร่วมกับกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหาดอิงกว๊าน กำจัดผักตบชวา ณ บริเวณหาดอิงกว๊าน บ้านสันหนองเหนียว หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ สร้างอาชีพ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยได้รับเกียรติจาก นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เยี่ยมเยียนพบปะให้กำลังใจจิตอาสา และขอขอบคุณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา ที่ให้ความอนุเคราะห์เครื่องจักรกลในการกำจัดผักตบชวา


แชร์ข่าวพะเยา