มอบเงินกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน

แชร์ข่าวพะเยา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย เป็นตัวแทนพิธีมอบเงิน กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ โดยบริษัท พิสิษฐ์ธุรกิจ จำกัด ณ อาคารสโมสรองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย  อ.เมือง จ.พะเยา

วันที่23 กุมภาพันธ์2565 เวลา 9.00น. นายอุทัย วิรัตน์เกษม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย เป็นตัวแทน   พิธีมอบเงิน กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ โดยบริษัท พิสิษฐ์ธุรกิจ จำกัด  ให้กับ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลจำป่าหวาย ,องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย, กองทุนฯโรงเรียน 3 แห่ง ,กองทุนฯวัด8แห่ง ,กองทุนฯชมรมผู้สูงอายุ, รพสต, รวมทั้งหมด 27 แห่ง ณ อาคารสโมสรองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย  อ.เมือง จ.พะเยา


แชร์ข่าวพะเยา