จ.พะเยา ตรวจประเมินสถานที่ขออนุญาตปลูกกัญชง

แชร์ข่าวพะเยา

นายอำเภอเมืองพะเยา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจประเมินสถานที่ขออนุญาตปลูกกัญชง ณ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรต๊ำพระแล ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.00 น. ว่าที่ร้อยตรี กรกฎ  ประเสริฐวงษ์ นายอำเภอเมืองพะเยา มอบหมายให้ขวัญตระกูล  หาญกล้า ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการตรวจสอบการดำเนินงานกัญชง (Hemp) ระดับอำเภอ เข้าร่วมตรวจประเมินสถานที่ขออนุญาตปลูกกัญชง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นการอนุญาตผลิตกัญชง ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp) โดยมีนายบำรุง  สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการตรวจประเมินดังกล่าว  ณ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรต๊ำพระแล ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา