เทศบาลเมืองพะเยา เปลี่ยนป้ายสัญลักษณ์จราจร ทาสีทางม้าลาย ป้องกันลดอุบัติเหตุ

เทศบาลเมืองพะเยา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปลี่ยนป้ายสัญลักษณ์จราจร ทาสีทางม้าลาย เปลี่ยนกระจกโค้งนูน ตามแยกทุกชุมชน ป้องกันลดอุบัติเหตุ ในพื้นที่เทศบาลเมืองพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา

นางสุมิตรา กัณฑมิตร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา มอบหมายงานเทศกิจ ฝ่ายปกครองสำนักปลัดเทศบาล ดำเนินการเปลี่ยนป้ายสัญลักษณ์จราจรใหม่ (ป้ายวงเวียน) บริเวณวงเวียนใกล้กลับสถานีตำรวจภูธรเมืองพะเยา เพิ่มสีทาสีม้าลาย บริเวณชุมชน หน้าโรงเรียน  รวมไปถึงสีเครื่องหมายจราจร ทางแยกทางร่วมทางห้ามจอด เพิ่มและเปลี่ยนกระจกโค้งนูน ตามแยกทุกชุมชน ในเขตตำบลเวียง -แม่ต๋ำ ดำเนินการติดตั้งเสาป้ายสัญญาณเตือนทางโค้งเพิ่มความปลอดภัยทางถนน จำนวน 8 ป้ายโค้งอันตราย ขาเข้า-ขาออก ถนนพหลโยธิน โค้ง วัดศรีโคมคำและทางขึ้นวัดพระธาตุจอมทอง ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเมืองพะเยา

ตามความร่วมมือข้อตกลงว่าด้วยความปลอดภัยป้องกันอุบัติเหตุจราจร จุดเสี่ยง จุดอันตราย ของชุมชนในท้องถิ่นและชุมชน ตำบลเวียงและตำบลแม่ต๋ำ เพื่อป้องกันและแก้ไข ลดอุบัติเหตุ ในระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาวในเขตชุมชนเมือง และภายใต้ข้อตกลงในการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยป้องกันอาชญากรรม และอุบัติเหตุจราจร