เทศบาลแม่ปืม จัดประชุมการดูแลผู้พิการในพื้นที่

แชร์ข่าวพะเยา

เทศบาลแม่ปืมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมการดูแลผู้พิการในพื้นที่ ตำบลแม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา

นายนฤนาท ไฝเครือ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปืม ร่วมกับ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ปืม จ.พะเยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมการดูแลคนพิการในพื้นที่ตำบลแม่ปืม เพื่อการบริการให้เข้าถึง ทุกด้านของผู้พิการในพื้นที่ โดยแยกแยะผู้พิการออกมาเป็นกลุ่มๆทั้งผู้ป่วยพิการติดเตียงและผู้พิการที่สามารถพอช่วยตัวเองได้


แชร์ข่าวพะเยา