งานฤดูหนาวสืบสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยา ประจำปี 2563

แชร์ข่าวพะเยา

นายวุฒิชัย  เสาวโกมุท  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานเปิดงานฤดูหนาวสืบสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยา ประจำปี 2563   ซึ่งจังหวัดพะเยา  ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัด จัดขึ้น  ณ บริเวณข่วงวัฒนธรรม และสวนสมเด็จย่าริมกว๊านพะเยา    ซึ่งวันนี้ เป็นวันแรกของการจัดงาน โดยงานจะมีไปจนถึงวันที่ 22 ธันวาคมนี้   ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีล้านนา ตลอดจนเพื่อเป็นการหารายได้เพื่อใช้ในงานสาธารณกุศลของจังหวัดพะเยา และเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ให้มีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
โดยภายในงานมีขบวนแห่ของดีทั้ง 9 อำเภอ กิจกรรมบันเทิง การออกร้านแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น จัดนิทรรศการแสดงผลงานความก้าวหน้าของส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ  รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนและสถานศึกษาในจังหวัด การจำหน่ายและออกรางวัลสลากกาชาด  การประกวดนางสาวพะเยา การประกวดชายงาม การประกวดร้องเพลงท้องที่ท้องถิ่น การร้องเพลงกิตติมศักดิ์ การเดินแบบชุดผ้าทอผ้าถิ่นจังหวัดพะเยา การแสดงพะเยาทูบีนัมเบอร์วัน Festival การแสดงรำวงย้อนยุค การแสดงศิลปวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ การเดินแฟชั่นกิตติมศักดิ์การกุศล การประกวดสวยสามวัย   โดยการจัดงาน ฤดูหนาวสืบสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยาประจำปี 2563 ครั้งนี้ มีการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม ด้วยการนำประเพณีวัฒนธรรม  และอัตลักษณ์ของดีจังหวัดพะเยามานำเสนอ ให้เป็นที่ดึงดูดประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วไปให้เข้าร่วมชมงาน    บรรยากาศมีประชาชนนักท่องเที่ยว เที่ยวชมงานเป็นจำนวนมาก  จังหวัดพะเยา ขอเชิญชวน ประชาชนและนักท่องเที่ยว   เที่ยวชมงานฤดูหนาวสืบสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยา  ประจำปี 2563 ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว

แชร์ข่าวพะเยา