โรงพยาบาลพะเยา ร่วมประชุมแนวทางการปรับระดับศักยภาพของหน่วยบริการสุขภาพ ปี 2565

แชร์ข่าวพะเยา

ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลพะเยา ร่วมประชุมแนวทางการปรับระดับศักยภาพของหน่วยบริการสุขภาพ ปี 2565 ของโรงพยาบาลดอกคำใต้ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา โดย นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธาน โดยประชุมร่วมกับโรงพยาบาลพะเยา และโรงพยาบาลดอกคำใต้ เพื่อพัฒนาระบบบริการของโรงพยาบาลดอกคำใต้ ให้สามารถให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่และอำเภอใกล้เคียงได้เพิ่มมากขึ้น


แชร์ข่าวพะเยา