ตั้งจุดเฝ้าระวังป้องกันไฟป่า

แชร์ข่าวพะเยา

ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลแม่สุกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งจุดเฝ้าระวังป้องกันไฟป่าในพื้นที่ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลแม่สุก นำโดยนายสัมพันธ์ ใจติ๊บ ร่วมกับ สารวัตร ผู้ช่วย ได้อยู่เวรเฝ้าระวังไฟป่าและ หมอกควัน และได้ตัดไม้ไผ่เพื่อนำไปทำเสวียนในพื้นที่ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา