จ.พะเยา ฉลองสมโภชพระพุทธลีลา ครบรอบ 24 ปี

แชร์ข่าวพะเยา

      จังหวัดพะเยา ประกอบพิธีฉลองสมโภชพระพุทธลีลา พระพุทธรูปปางประจำพระชนมวาร รัชกาลที่ 9 ครบรอบ 24 ปี  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

   วันที่26กุมภาพันธ์2565 นายศักดิ์ฤทธิ์  สลักคำ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธีฉลองสมโภชพระพุทธลีลา (พระพุทธรูปปางประจำพระชนมวาร รัชกาลที่ 9 ครบรอบ 24 ปี)  ณ วัดอนาลโยทิพยาราม ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา   เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาล ที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา โดยมีหัวส่วนราชการ  และข้าราชการร่วมในพิธี

     ภายในงาน   มีการแสดงผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ของแต่ละท้องถิ่น รวม 7 ท้องถิ่น อาทิ ครกหิน มีด ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา ขิงผง และปลาเผา เป็นต้น มีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง   กิจกรรมพิธีบวงสรวง พระพุทธลีลา  ฟ้อนบวงสรวง พุทธลีลา (ฟ้อนเล็บ) จากแม่บ้าน (ช่างฟ้อน) ทั้ง 7 ตำบล ได้แก่ ตำบลสันป่าม่วง ตำบลบ้านสาง ตำบลบ้านต๋อม ตำบลบ้านตุ่น ตำบลแม่ใส ตำบลแม่นาเรือ ตำบลบ้านต๊ำ  กิจกรรมกาดหมั้ว ครัวแลง  ทั้ง 7 ตำบล


แชร์ข่าวพะเยา