จ.พะเยา หมอกควันเกินมาตรฐานวันแรกรอบปี 59 ไมโครกรัม

แชร์ข่าวพะเยา

    สถานการณ์หมอกควันจังหวัดพะเยา เริ่มเกินค่ามาตรฐานเป็นวันแรกในรอบปี โดยค่าฝุ่นละอองในอากาศ หรือ PM  2.5 อยู่ที่ 59 ไมโครกรัม PM10 อยู่ที่ 77 ไมโครกรัม AQI อยู่ที่ 121 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

    วันที่28กุมภาพันธ์2565สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่จังหวัดพะเยา โดยในวันนี้ สามารถเริ่มมีหมอกควันเข้าปกคลุมและเกินค่ามาตรฐานเป็นวันแรกในรอบปี โดยค่าฝุ่นละอองในอากาศ หรือ PM  2.5 อยู่ที่ 59 ไมโครกรัม PM10 อยู่ที่ 77 ไมโครกรัม AQI อยู่ที่ 121 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

     สำหรับสภาพอากาศโดยทั่วไปในพื้นที่ เริ่มสามารถมองเห็นหมอกควันที่เริ่มเข้าปกคลุมอย่างชัดเจนขึ้น ซึ่งคาดว่าจะเป็นสาเหตุจากการเกิดไฟไหม้นอกพื้นที่และหมอกควันเริ่มปกคลุม ขณะที่มาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า รวมทั้งมาตรการ การห้ามเผาโดยเด็ดขาด ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมามา ก็ยังคงมีการดำเนินการอย่างเข้มข้น และยังไม่พบผู้กระทำผิดกฎหมายแต่อย่างได


แชร์ข่าวพะเยา