PEA พะเยาเข้าร่วมพิธี “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” ประจำปี พ.ศ. 2565

แชร์ข่าวพะเยา

นายสุพิน แก้วประเสริฐ ผู้จัดการ มอบหมายให้ นายเดชา พญาชัย รองผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน PEA พะเยา ร่วมวางพานพุ่มประกอบพิธีใน “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีนายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน นำข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดพะเยา วางพานพุ่ม ร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระผู้เปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถด้านงานช่างฝีมือ น้อมนำเป็นแบบอย่างสร้างงานสร้างคน ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา