สถานีตำรวจภูธรเมืองพะเยา ประชาสัมพันธ์ โครงการ Smart Safety Zone 4.0

แชร์ข่าวพะเยา

สถานีตำรวจภูธรเมืองพะเยา ประชาสัมพันธ์ โครงการ Smart Safety Zone 4.0 ภายใต้การนำของ พ.ต.อ.บวร ไชยคำ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพะเยา ตามนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นการพัฒนารูปแบบวิธีการป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก โดยใช้ นวัตกรรมและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้ประชาชนลดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรม มีความพึงพอใจและความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ มิติใหม่ของการเปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยวให้เป็นพื้นที่ปลอดอาชญากรรมด้วยกลไก เทคโนโลยี และเครื่องมือที่ทันสมัย ทั้งการเปลี่ยนจากระบบราชการแบบเดิม ๆ สู่ “ระบบราชการ 4.0” บวกกับการทำงานร่วมกันจากทุกภาคส่วน
โดยเราจะพาประชาชนเมืองพะเยา สู่การเป็น “เมืองอัจฉริยะ “เปลี่ยนที่เปลี่ยว ให้เป็นที่ปลอด อาชญากรรม ตามแนวทาง Smart City” ในโครงการ Smart Safety Zone 4.0


แชร์ข่าวพะเยา